Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Rosyjska tolerancja

- Wiadomości polskie 1860, s. 111-14, 115-18, 240
2

Српске народне приповетке

Николић, А. - Београд. 1899, 240. - Рец. G. P(olívka). А. S. Ph. XXII 1-2, 313.
3

Tupy Eugiusz

Juliusz Mien. - Biblioteka warszawska 1881, II. 240-8
4

Majster, Rodzina Bartka, p. Moraczewski

Stefanyk Wasyl - Zycie 1899, s. 240
5

Nekaj ljubljanskih potresov

Vrhovnik, J. - Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X 239-240.
6

Obrazy w sali rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. (Зам.)

Adamczyk, I. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 38 ~ 240.
7

Stari napisi v cerkvi sv. Jošta nad Kranjem

- Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X , 240.
8

Listy unitów

- Dziennik poznański 1892, nr. 41, 43, 46, 60, 90, 97, 110, 139, 178, 184, 240, 286, 287
9

Podatki narodowe w Czechach

Jelinek Edward - Dziennik poznański 1892, nr. 238, 239, 240
10

Z prasy słowiańskiej

O. K. - Dziennik poznański 1902, II, nr. 240