Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Kozacy

Kozłowski Fel. - Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1870, s. 465
2

Kultura przeddziejowa

Chamiec Ksaw. - Biblioteka warszawska 1900, IV, 305-35, 465-500
3

Z przeszłości i teraźniejszości Łużyc

Parczewska Mel. - Ateneum Warszawa. 1889. III, 465-83, IV, 111-31
4

Beniowski według moskiewskich i angielskich źródeł

- Dzien. lit. 1865, s. 449, 457, 465
5

Klonowe liście, p. W. O.

Stefanyk Wasyl - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1902, (X), 465, 480
6

Księżna Tarakanowa. Opowiadanie na tle dziejów polsko-rosyjskich

Łuniński Ernest - Lwów 1907, 4, s. 465. rb. 2.80
7

O prawdzie Sprawy Cyryla i Metodego

Brückner А. - Słowo Polskie. Lwów. 1903, № 465-471
8

Słowiańszczyzna i inne sofizmata, w pracy p. t. Kilka rysów i pamiątek

Helleniusz Eug. - Poznań 1860, s. 465-96
9

Kronika czeska

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1878, s. 233, 299, 454, 465, 554, 578, 590; 1879, s. 85, 97, 110, 209, 221, 234, 307, 317, 414, 427, 439, 560, 573, 584, 629
10

Wspomnienia z Podlasia. O uroczysku historycznem Kumat

Ossoliński Wik. - Biblioteka warszawska 1848, IV, 465-77; Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 20