Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przegląd literatury rosyjskiej z r. 1838, 39 i 40.

Dubrowski Piotr - Warszawa 1841. 8, s. 72 - Odb. z Bibl. war.
2

Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta w r. 1838-39.

Moszyński Julian - Wilno, 1844, 8°, I. s. 290, II. s. 296
3

Z Rusi halickiej, np. I. Franko i Hucuł

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1886, s. 2, 15, 26, 39, 52, 206, 219, 254, 338, 568, 592; 1887, s. 39, 75, 98
4

Czechy

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1900, s. 39
5

O predhistorických tkáčskych závažiach

- Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 3, 39-40.
6

Więzienie Szliselburskie

Plugawin A. - Warszawa 1907, 8 mała, s. 39, kop. 15
7

Serbska irredenta

- Świat 1908, II, nr. 39
8

Rolie Michał. Z przeszłości. Okręg rowski, starostwo barskie

- Przew. nauk. 1895, s. 36-48, 132-46, 229-39, 329-36, 449-57, 518-24, 632-41, 722-36, 809-29, 917-39, 1033-41, 1113-57
9

Vrchlicki Jarosław

- Nowa Reforma. Kraków 1903, nr. 39
10

Wspomnienia gener. Kołaczkowskiego

Rembowski, A. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 38, 39 ~ 749-763.