Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Trechtymirów, np. Jabłonowski Aleks

- Kwartalnik historyczny 1904, (t. 18), 487-90
2

Literatura rusińska. (luźne wiadomości)

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1888, s. 7, 56, 248, 428, 463, 487
3

Słowacki i prelekcye Mickiewicza

Boguski, H. - Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1900. I, 487-504.
4

Język ros. w liturgii kościoła katolickiego

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1883, I, 487-90
5

Na Huculszczyznie (Garść wrażeń).

Łuniński, E. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. II 3, 487-515.
6

O kwestyi ruskiej

Kalicki Bernard - Przegląd polski 1866-67, III, 323-88, 487-512, IV, 1-25
7

Die Anfänge der ungarisch-slavischen ethnischen Berührung

Asbóth, O. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 3-4, 4 33-487.
8

Slovenka

Ilešič, F. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 3-4, 487-510.
9

Średniowieczne biskupstwa kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródeł greckich

Fijałek Jan - Kwartalnik historyczny 1896, (X), 487-521
10

Греческое „Житие“ св. Климента, епископа словѣнскаго

Муретовъ М. - Богословскій вѣстникъ. Журналъ при Московской духовной академіи XXII (1913), 475-487