Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z Moskwy

- Świat słowiański 1905, II, 469-77
2

Modlitwa, p. W. Nawrocki

Lermontow Michał - Ziarno 1903, I. 469
3

Lirnik i łobuz, jako typy przeszłości

Sarnecki Mikołaj - Zycie 1887, s. 469, 485
4

Listy z Ukr. (z nad Rastawicy)

- Dziennik literacki. Lwów 1859, s. 469, 481, 493
5

Rochwist, starożytność słowiańska

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI. s. 469
6

Первоучители славянъ (историческая замѣтка)

Миллеръ О. - Новь 1885, III, 469-477
7

Kilka słów dotyczących unii w Polsce

Mosiewicz Józ. - Czas, Dod. 1858, II, 469-93
8

Zło w poezyi

Chrzanowski, I. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 24 ~ 469-472.
9

Najnowsze dążności rusyfikatorów

Swarth H. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1894, I. 469-76
10

"Marcin Łuba" Sewera w Pradze czeskiej

Papieski L. - Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1898, s. 469