Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wsie rosyjskie

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1862, s. 196
2

Kasia, p. Moraczewski

Stefanyk Wasyl - Zycie 1899, s. 196
3

Jona, skrzypek

Neruda Jan - Nowa Reforma. Kraków 1891, nr. 196
4

Typy ukr.

Jenike L. - Tygodnik illustrowany 1862. II, 196
5

Pieśńi serbskie

Znatowicz Ed. - Przegl. war. lit. hist. 1842. III, 196
6

Odwieczne lasy w Czechach

M. G. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1866, II, 196
7

Na dnie, p. P. Trzciński

Gorkij Maksym - Warszawa 1904, 8, s. 196, kop. 60
8

Źródło rosyjskiego nihilizmu

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, I, s. 192-196
9

Uniwersytet kijowski, wspomnienie jubileuszowe

Dubiecki Maryan - Tygodnik powszechny. Warszawa 1885, s. 181, 196, 219
10

Stan. Konarski. Рец. M. Offmański

Wernic, H. - Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 20 ~ 196.