Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przyjdź królestwo Boże! Wiersz umieszczony w Album, zlożonem przez wileńską Komisyę archeologiczną w muzeum starożytności w Wilnie. Poezye A. E. Odyńca, t. I, s. 140.

Odyniec Ant. - Wilno 1859
2

Mazepa

- Tygodnik illustrowany 1871, I, 140
3

Try chwyli, wiersz

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1862, s. 140
4

Pobiedonoscew, np. K. S.

- Nowa Reforma. Kraków 1907, nr. 140
5

Z modernizmu rosyjskiego

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1904. nr. 140
6

Sądy administracyjne

Mogilnicki, A. - Рец. Sp.: Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki. Warszawa 1900. № 12 ~ 140-141.
7

Pstre owce, p. J. W.

Kryłow Iwan - Nowa Reforma. Kraków 1897, nr. 140
8

Dolničarjeva «Bibliotheca Labacensis publica».

Steska, V. - Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X , 134-140; 145-174.
9

Dolničarjeva «Bibliotheca Labacensis publica».

Sleska, V. - Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X , 134-140; 145-174.
10

Bułgarzy

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1859, s. 140; Tygodnik powszechny. Warszawa 1881, s. 492. Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1886, s. 327