Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przysłowia ukraińskie w piosnkach

Prusinowski - Biblioteka warszawska 1862, IV, 440-3; 1863, I, 456-60; III, 56-60
2

Rolnictwo czeskie

Jankowski Stefan - Warszawa 1901, 8°, s. 88, kop. 60
3

Radunica albo Raduniec

- Dziennik warszawski 1828, XIV, 60-6
4

Kamienie mikorzyńskie

Sobieszczański F. M. - Tygodnik illustrowany 1873, nr. 262, s. 60
5

Poezye Odyńca

- Wilno 1859, II, 60
6

Bułgaria i Bułgarzy

Grabowski Bronisław - Warszawa 1889, 8, s. 166, kop. 60
7

Świadomy przestępca

Czechow Antoni - Lwów 1900, 8 mała, s. 120, hal. 60
8

Przewinienie

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1901, nr. 57, 58, 60
9

Zabytki pogaństwa na Polesiu

Bütner - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1890, I, 60
10

Materyały i uwagi do oceny gospodarki finansowej państwa rosyjskiego

Niewiadomski R. - Warszawa 1906, 8, s. 64, kop. 60