Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Kijów

- Lwów. 1838, (III), 83
2

Jabłoń, obrazek

Czech - Kuryer Warszawski 1883, nr. 83, 84
3

Historya Rusi.

Buszczyński Stefan - W albumie narodow. w Rapperswyllu. 1872, s, 354-83
4

Jego powieść »Blednow«.

Pokrowskij N. - Nowa Reforma. Kraków 1892, nr. 83-88
5

Prawodawstwo o koalicjach

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1905, s. 83-4
6

Wycieczka na Doboszankę

Gąsiorowski H. - Pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego 1904, (XXV), 58-83
7

Polacy a Rusini

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1908, nr. 83
8

Ľudová liečba v Turci (Pokračovanie).

Petrikovich, I. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin 1900. V 1, 83-88.
9

Uduszenie Pawła

Kajetan Korzeliński - Nowa Reforma. Kraków 1896, nr. 74, 76, 79, 80, 82, 83
10

Schyzma i unia.

Kalinka Wal. - Przegląd polski 1882-83, IV, 171-202