Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bezpłodne słowianofilstwo

Ś(więtochowski) A. - Prawda 1881, nr. 24
2

Podole

Janowski Aleks. - Warszawa 1908, mała 8, s. 24
3

Morawska dziewica

- Biesiada literacka 1878, I, 24-6
4

Akielewicz Mikołaj

- Przegląd literacki 1897. nr. 24. s. 9
5

НѢколко стѣнописни документа за св. Кирила и Методия въ Римъ

Димовъ В. - Св. Св. Кирилъ и Методи. 24/11 май 1921 год. Издание на Министерството на нар. просвѣщение. София. 1921,23-24
6

Drogi żelazne połnocnej Rosyi

- Paryż, (1859), 8°, s. 24
7

Słowiańska polityka Rosyi

- Kurjer war. 1907, I, nr. 24
8

Panslawizm i Polska

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1857, (t. 24), s. 29-46
9

Giers Mikołaj, jego nekrolog

- Nowa Reforma. Kraków 1895, nr. 24
10

Z Czech

Rudzka J. - Ogniwo 1903, s. 24, 150, 219, 289, 365, 580, 1157, 1252