Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z Czarnogórza

- Tygodnik illustrowany 1876, I, 216, 233
2

Gramatyka rosyjska

Grecz Mikołaj - Wilno 1836, 8, s. 216 - Toż. w 10 wyd.
3

Solwyczegodzk. np. Romanowski F.

- Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1868, II, 216
4

Edward Jelinek

Kaz. Morawski - Przegląd polski 1897, IV, 216
5

Z Odesy

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1892, s. 274; 1893, s. 24, 216
6

70 miliardów rubli dla Rosyi

Mittelstaedt Jan - Warszawa 1874, 8, s. 216
7

Z wycieczki hutnika na Śląsk i Morawy

Michalikowski Jan - Przegl. tech. 1894, s. 216-218
8

Nazwy topograficzne

Witanowski, M. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1901. XV, 216-217.
9

Order, p. J. B.

Czechow Antoni - Dziennik poznański 1901, II, nr. 216
10

Konstytucyjny spisek w Rosyi

A. Z. - Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 243, 244, 216, 251, 253, 256, 262