Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno-słowiańskim, pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. Ossolińskich

Malinowski Lucyan - Rozpr. w. filolog. 1889, (XIII), 319-23
2

Wieczór prządek

Petrow Aleks. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1877, II, 379, 387
3

Piotr Wielki i Sorbona

Załęski St. - Przegl. Iwow. 1883, I, 379-86
4

Przyczynki do krytyki najdawniejszych żywotów Św. Wojciecha

Perlbach, M. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 379-408.
5

W różach, p. Szczęsna

Krasnohorska Eliza - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1897, s. 379
6

Łużyce

Badeni J. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1895, IV, 251-71, 379-98
7

Przyjęcie na Parnas, p. Antoszka

Krasnohorska Eliza - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1897, s. 379
8

Hamlet powiatu Szczygrowskiego

Turgieniew Iwan - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1870, s. 356, 364, 372, 379, 387
9

Wspomnienie wystawy etnogr. Pokucia w Kołomyi

Turkawski Marceli - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1881, I. 342, 364. 379, 388, 404
10

Reforma Bazylianów w Polsce w 17 w.

Załęski St. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, II, 379, 445