Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Cmentarz p. Syrokomla

Nikitin - Poezye Lud. Kondratowicza. Warsz. 1872, X, 209
2

Wspomnienie pośmiertne

Milewski, J. - Przegląd Polski. Kraków 1900. № 10 ~ 209-213.
3

Moskwa i emigracya

- Kron. emig. pol. 1834. II, 209-21
4

Wyprawa do Kislic

Pravda Franc. - Nowa Reforma. Kraków 1886, nr. 209, 210, 211
5

Rok 1825, opowiadanie

Danilewski Grzegorz - Dziennik poznański 1883. nr. 199-209
6

Nowa Księga Mickiewicza

Н. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 11 ~ 209.
7

600-leté výročí zarazení pražských grošů

Smolík, I. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 205-209.
8

Zur Geschichte der alten Steinkreuze

Wilhelm, F. - Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1900. XXXIX 2, 195-209.
9

Problem zgody z Rosyej

K-ki - Świat słowiański 1907, II, 209-21
10

Kolední abeceda

Rypáček, F. I. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. ІХ 3, 209-211.