Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Słowianie! Baczność! Art. z 142 i 143 nr. Narodnich Listów, wykazujący, że pobratymcy, widząc prześladowanie Polski, przejrzeli na oczy w stosunku do Rosyi)

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864, nr. 33, 34
2

Kobiety w Rosyi

- Sobótka 1869, s. 143
3

Powidaj

D. - Przegląd polski 1871-72. IV, 139-143
4

»Syberya«. Rec. Ikar.

Kennan Jerzy - Nowa Reforma. Kraków 1892, nr. 143
5

O zlatém ptáčku а dvou chudých chlapcích

Поливка, I. - Národopisný sborník českoslovanský. Praha 1900. VI 1-2, 94-143.
6

Z czesko-saskiej Szwajcaryi

Schröder Art. - Nasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany 1907 , II, 143-5
7

Pojedynki i zemsta rodowa u Czarnogóry

- Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, I, 143-6
8

Hanka Wacław

Gajsler Justyn - Tygodnik illustrowany 1882, II, 143, 159
9

K popsání Josefa Bláhy, přirozeného veršovce

Kraus, А. - Národopisný sborník českoslovanský. Praha 1900. VI 1-2, 143-144.
10

Pielgrzymka słowiańska do Rzymu

- Dziennik poznański 1881, nr. 143