Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Poezje A. E. Odyńca, tom 1, s. 231.

Chomiakow - Wilno 1859
2

Troje, p. A. Siedlecki, t. I-II, 8, s. 204 + 231.

Gorkij Maksym - Kraków 1904, kor. 4
3

Čechy predhistoricke. Rec.

Pić J. P. - Światowid 1904, s. 231-8,
4

Sněmy České. X. 1600-1604.

- Praha 1900. - Зам. Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 231.
5

Żyżka Jan.

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, II, 231
6

Runy i pomniki runiczne słowiańskie. (Зам.)

Leciejewski, J. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 2, 228-231.
7

Karadzicz Wuk.

- Nowa Reforma. Kraków 1888, nr. 230, 231
8

Słowianie i Niemcy

Brückner A. - Biblioteka warszawska 1900. I, 197-231
9

Z Pragi

Krczek Fr. dr. - Kuryer Warszawski 1893. nr. 174. 186, 190, 199, 210, 215, 228, 231
10

Bułharyn Tad. i Lelewel

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1877. I. 231-5