Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Münzfund von Zegrze

Prümers, B. - Zeitschrift für die Provinz Posen 1899 XIV 1-2, 145-146.
2

Wystawa ludoznawcza

Strzelecki Adolf - Lud. 1896, (II), s. 30-38, 146-154
3

Z literárních drobných studií. (Рец.)

Arbes, J. - Lumír. Revue pro literaturu, umění a společnost. Praha. 1901. XXIX 12, 146-148.
4

Sztulc Wacław

Br. Grabowski - Tygodnik powszechny. Warszawa 1879, s. 146
5

Olga, księżna ruska

- Tyg. wiel-kop. 1871, s. 109, 121, 133, 146, 157, 169, 181
6

Listy z Białorusi

Suryn Fel. - Tygodnik illustrowany 1872, II, 146, 152; 1873, I, 151, 174
7

Jak się zbogacają włościanie czescy

Malinowski M. - Warszawa 1908, mała 8, s. 146, kop. 15
8

Материали но археологията на България

Добруски, В. - Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Изд. Министерството на народното просвещение. София. 1900. XVI- XVII, 3-146.
9

Teresa Wodzicka. Maksym Gorkij

- Przegląd polski 1902. (zesz. 146) 203-27
10

Spis zabytków, znalezionych w gubernii wołyńskiej

Zytyński L. - Światowid 1902, s. 146-8