Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Praga czeska

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1883, s. 76, 251, 407, 414
2

Listy z misyi bułgarskiej

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, II, 407-9
3

Dwie babunie, p. A. S.

Adam Franciszek - Kronika rodzinna 1893, s. 365, 407, 433
4

Notatki z podróży do Czarnogóry

Czermiński Marcin - Biesiada literacka 1896, II, 315, 334, 358, 367, 387, 407
5

Na targu wigilijnym, p. Bron. Grabowski

Szumawski Benesz Wacław - Biesiada literacka 1880, II, 407
6

Huculi. Szkic etnograficzny

Zawadzki Wł. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1872, II, 291, 323, 360, 407, 425; 1873, II, 167, 183, 205, 223
7

Niemierycze, np. Antoni J.

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1881, s. 261, 278, 299, 314,330,347. 363, 380, 395, 407, 421, 443, 460, 475
8

Kresy Ukrainne po »Licholeciu« - do »Ruiny«.

Jabłonowski A. - Ateneum Warszawa. 1877, III, 1-33, 374-407; 1878, IV, 427-52
9

Мнѣніе преосв. Порфирія о кириллицѣ и глаголицѣ

Качановскій В. - Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія CCІ (1879), 397-407
10

Wspomnienia z podróży nad Wołgą. (Czuwasze, Czeremisi, Starożytni Bulgarowie, Zyryanie)

Połujański A. - Biblioteka warszawska 1854, III, 407- 33, IV, 227-52