Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Siły zbrojne Rosyi. 1871, a. 6.

2

Radur i Mahulena. Baśń słoweńska w 6 obrazach, p. Władysław Nawrocki

Zeyer Juliusz - Warszawa 1904, 8°, s. 134
3

Pamiętnik o wojnie moskiewskiej w 6 księgach, p. Jan Czubek

Heidenstein Reinhold - Lwów 1894, 8, s. 312, kor. 180
4

J. Ed. * 6/IV. 1855, † 15/111. 1897, wspomnienie pośmiertne

- Odb. z Czasu, 1897, 8 mała, s. 16
5

Jawnogrzesznica, nowela

Tołstoj Aleksy - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1874, I, 353-6
6

Konstytucya w Rosyi

- Świat słowiański 1907, I, 463-6, II, 62-5, 271-6, 347-52. 3372
7

Prześladowanie unitów chełmskich

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1872, II, 245-6, 444-51
8

Z dziejów numizmatyki polskiej. Z powodu śmierci Walerego Kostrzębskiego

Zwoliński, L. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 6 ~ 109-112.
9

Изъ България, пътни бѣлѣжки отъ Пловдивъ и Хасково

Кънчовъ, В. - Мисъль, литературно-общественно списание. Ред. К. Кръстевъ. София. X. 1900. 6, 363-370.
10

Cyrill Kampelik na Moravě

Komárek, F. Fr. - Hlídka. Brno. 1900. V (XVII) 6, 7, 8, 353-357; 425-429; 511-517.