Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Мирославово Јеванђеље. Évangéliaire ancien Serbe. Édition de Sa Majesté Alexandre I, roi de Serbie (Х+229).

- Vienne 1897. - Рец. N. Kondakoff. A. S. Ph. XXI 1-2, 302-308; V. Jagić. 308-309.
2

Polskie reformy XVIII w. Rec. Korzon Tad.

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1889, s. 308, 325
3

Dyalekty słowiańskie

Kucharski Andrzej - Gaz. warsz. 1832, nr. 308
4

Typy wołyńskie

Młodecki J. - Tygodnik illustrowany 1863, II, 308
5

Rzekomy portret Kościuszki

Arnold, R. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 22 ~ 308.
6

Zasiedlenie Ukrainy

Jabłonowski A. - Ateneum Warszawa. 1888, I, 115-138, 308-319; 1891, IV, 439-70;
7

Komeński Jan Amos.

dr. H. B(iegeleisen) - Muz. 1892, s. 308-18, 390-9
8

Listy czeskie. Rozdwojenie w łonie stronnictwa narodowego

Prawda - Ateneum Warszawa. 1879, III, 287-308
9

Pomniki piśmiennictwa polskiego, wydawane przez J. Zakrzewskiego

- Petersburg. 1901, 8°, IX, 16, 308. - См. [Rej]. Psałterz Dawidów
10

Nowoczesny Sawonarola

Leo Belmont - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1898, s. 308, 320, 333, 354. 395