Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Do dr. Cyryla Trylowskiego, posła do Rady państwa, prezesa Siczy. Kryt. 1908, 1, 417-23.

F.
2

Człowiek w futerale

Czechow Antoni - Zycie 1898, s. 417, 433
3

Puszkin Aleksandr

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny pol. 1899, s. 417
4

Cechy liberalizmu nad Newą.

A. - Przegląd polski 1869-70, IV. 390-417
5

Rumelia wschodnia, podług dr. J. Jireczka

Przesmycki Zenon - Ateneum Warszawa. 1885, IV, 247-263, 417-38
6

Smoler Jan Ernest, np. Grabowski Bronisław

- Biblioteka warszawska 1869, IV, 417-25
7

W Lublinie

Smólski, S. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 46, 47 ~ 388; 416-417.
8

Litterae instaurationis Universitatis Cracoviensis a Ladislao Jagiellone, rege Poloniae

- Przegląd prawa i administracyi, red. E. Till. Lwów № 6 ~ 410-417.
9

Chłopski świat w poezyi Lenartowicza

Zdziarski, S. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 29-31 ~ 399-402; 417-421; 428-430.
10

Paweł Czuturicz. Powiastka, p. J. Nitowski

Jurković Jan - Ateneum Warszawa. 1887. II. 397-417