Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Sv. Cyrill a Methoděj, apoštolé slovanští. Životopisný nástin

Snopek F. - Praha 1920 - Рец. - HL. XXXVII (1920), 468.;
2

Trzy nieznane dyalogi z wieku XVI. Z egzemplarzy biblioteki kórnickiej

Celichowski, Z. - Poznań 1899. - Рец. A. Brückner. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 467-468.
3

Jak się żyło na kresach ukrainnych przed inkursyą kozacką

Antoni J. dr. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1879, s. 468, 485, 499, 518, 531
4

П. А. Лавровъ. Животъ и трудове

Ляпуновъ Б. - БПрРом. I. 3 (1930), 459-468
5

Wyprawy karne

Władimirow - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 312, 324, 336, 348, 360, 372, 384, 396, 408, 420, 432, 444, 456, 468, 480, 492, 504, 516, 528, 640, 553, 564
6

Jan Kochanowski. Życie i dzieła

Nehring, W. - Petersburg 1900. - Рец. W. Hahn. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 468-469; M. Offmański. Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 20 ~ 196.
7

Methode und Hilfsmittel der Erkennung vorhistorischer Zeit in der Vergangenzeit der Slaven

Bogusławski E. - Berlin 1902 - (Nachtrag: Existirte die glagolitische Schrift in Dalmatien zur Zeit der Gothen 468-536 J.?).
8

Zabytki Warszawskie

Kraushar, A. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. №№ 2, 3, 6, 8, 12, 16, 17, 19, 21 ~ 35-36; 48; 88; 116; 134; 144; 226; 306; 327; 374; 405; 468;
9

Dom pod tonącą gwiazdą, p. Miriam

Zeyer Juliusz - Chim. 1902, I, (t. V), 111-26, 308-27, 468-81; II. (t. VI), 109-33, 163-81, 415-33
10

Церковь св. Климента въ Римѣ и соединенный съ нею воспоминанія о славянскихъ апостолахъ

Красносельцевъ H. - Православное обозрѣніе. Москва. 1885, I, 461-468