Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Trubeckij ks.

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1905, s. 483
2

Zgon Marka królewicza

- Obraz lit. pow. 483-4, t. I
3

Dodavek o anglické písní: «Dobrý král Václav».

Kalousek, J. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 6, 481-483.
4

Morowa zaraza w Polsce

- Miesięcznik Kurjera Polskiego. Red. L. Straszewicz. Warszawa. 1900. № 3 ~ 483-489.
5

Jakou měl Mickiewicz úctu k Nejsvětější Panně. Рец. Karásek

Tretiak, J. - Česká Revue. Praha 1900. III 4, 483-486.
6

Аджарскиятъ ръкописъ

Начовъ, H. - Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Изд. Министерството на народното просвещение. София. 1900. XVI-XVII, 483-491.
7

Listy z Serbii

Róża W. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 483; 1891, s. 76, 87
8

Helena

Turgieniew Iwan - Tyg. wielkop. 1873, s. 423, 437, 449, 462. 474, 483, 496, 508, 521, 532, 543, 558, 570, 581, 591, 605, 617; 1874, s. 5, 12, 19, 26, 36, 44, 54
9

O vjeri starih Slovjena prema pravjeri Arijaca i Prasemita. (Mythologia comparativa Slavorum). Dio I.

Gržetić Gašpićev, N. - Mostar. 1900. XXIII + 216. - Рец. D. Boranie. N. V. IX, 475-483.
10

Geschichte der deutschen Polenlitteratur. 1 Bd

Arnold, R. F. - Halle. 1900. Х+298. - Зам. Koedderitz. M. H. L. XXIX 4, 483-485.