Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Nowa polityka młodoczeska

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, s. 422
2

Z zabytków polskich w Petersburgu. (Рец.)

Kopera, F. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 422-423.
3

Pisma peryodyczne rosyjskie

- Dzień, wil. 1818. I, 318-20, 422-3, 529-31, 623-4
4

Sołowiewa, Historya upadku Polski

Chyliński Jan - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1866, IX, 343-422
5

Alma Mater Jagiellonica. 1400-1900.

J. E. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 22 ~ 422-423.
6

Z dějin alchymie v Čechách (III).

Zachar, O. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 4, 5, 316-325; 422-435.
7

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)

- Tygodnik petersburski 1836, s. 395, 402, 422, 457
8

Położenie włościan w gubernii podolskie

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1888, s. 411, 422, 449
9

Glagolitisch

Miklosich F. - Ersch und Gruber, Allgemeine Encyclopädie. Erste Section. Th. LXVIII (1859), 403-422
10

Кириллъ - авторъ апологовъ

Груздевъ Б. - Богословская энциклопедія X (1909), 419-422