Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Polityczne znaczenie Moraw

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, II, 350-57
2

Czego chcą Rusini?

Trylowski Cyryl dr. - Krytyka. Kraków. 1901, II, 350-7
3

Rys dziejów serbo-łużyckich

Bogusławski Wilhelm - Petersburg 1861, 8°, s. XV i 350
4

O przemyśle rękodzielniczym w Rosyi

- Dziennik wileński. Wilno. 1828, VI, 350
5

Hercegowina i jej mieszkańcy

- Biesiada literacka 1876, I, 350
6

Z literatury słowiańskiej

- Tygodnik illustrowany 1885, I. 22, 255, 350, II. 42, 175, 223
7

Izprehodi po Slavoniji

Marinko, J. - Dom in svet, ilustrován list za umetnost in znanstvo. Ljubjana 1900. XIII, 314-317; 348-350; 409-411; 444-446.
8

Juljusz Słowacki dzisiaj. Szkic konturowy. Рец. W. Wolski

Jellenta, С. - Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. № 22 ~ 350-351.
9

W mglistą dal, p. Bruno Winawer

Andrejew Leonidas - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1904, s. 326, 338, 350
10

Przejażdżka od Taśminy ku Rosi.

M. Gr. - Orędow. nauk. 1841, s. 343, 350, 358, 373, 381, 405, 413; 1842, s. 1