Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Słowacy

- Sobótka 1869, s. 332
2

Czeska prasa peryjodyczna

- Tyg. pozn. 1862, s. 332
3

Oświata publiczna

- Ateneum Warszawa. 1880, I, 332-62
4

Gorkij Maksym

Leo Belmont - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1901, s. 320, 332
5

Lekarz powiatowy

Turgieniew Iwan - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1870, s. 332, 338, 348
6

Karol Marcinkowski. W setną rocznicę urodzin

В. E. - Przegląd Polski. Kraków 1900. № 8 ~ 320-332.
7

Wojsko - to szkoła, humoreska, p. J. Z. A.

- Ziarno 1903, I, 332
8

Podpalacz, p. Wł. Orkan

Stefanyk Wasyl - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1901, s. 332, 346
9

Safar-Hadży, czyli Moskale w Samarkandzie

Lubomirski Józef - Pozn. 1880, 8, s. 332, nr. 3
10

Słówko o bieżącej literaturze bułgarskiej

Grabowski Bron. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, 1, 317, 332