Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Ze Słowiańszcz

Gajsler - Prawda 1908, s. 429, 478
2

Langues d’état et langues nationales

Gaidoz, H. - Annales des Sciences Politiques. 1899, 478-486.
3

Rys historyczny literatury rosyjskiej

- Gaz. pol. 1827, s. 474, 478
4

Nieznane listy J. Słowackiego

Méyet, L. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1901. XXXIX, 436, 449. 477-478,
5

Ze wspomnień Hercena o Polakach

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 478, 491, 502, 514, 526, 538
6

Lud wesołków w dawnej Polsce. Рец. E. Mol

Lepszy, L. - Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. № 30 ~ 478.
7

Heyduk Adolf. (1835 - 1905). np. Tad. St. Grabowski

- Świat słowiański 1905, I, 478-84
8

Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Издава мин. на нар. просвѣщение. Кн. XVI-XVII

- София 1898. - Рец. М. Л.: Б. Пр. VI 10, 127-129. - Зам. Б. Сб. VII 11, 477-478.
9

Kilkaslów o pracach malarskich w petersburgskich Akademii sztuk

Podbereski Romuald - Tygodnik petersburski 1842, s. 197-200, 244, 281, 293, 321, 476. 478
10

Działalność katolików w Czechach na polu socyalnem

Wernberger Sadok Fr. P. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1896, I, 478 -85