Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Do Piotra Samaryna przy wstąpieniu do milicyi w r. 1855, s. 41. Poezye

Sowa Antoni - Petersburg 1858
2

Kobiety na dworze Czehryńskim w drugiej połowie 17-go wieku

Antoni J. dr. - Biblioteka warszawska 1893,111, 41-63, 413- 41, IV, 84-109
3

Wystawy

- Kron. rodź. 1871, s. 41, 59, 75
4

Czerwona zasłona; Dziennik Wadymowa

Marliński - Przegl. nar. 1840-41
5

Malutkich słownick

Radyserb-Wjela, J. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 41-43.
6

Rukopisy Hansa Nepill-Rowniskeho

Handrik-Slepjanski - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 14-41.
7

Welehrad

Ad. N. Nakęski - Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1867, s. 41
8

Garszyn Wsiewołod

- Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888. nr. 41. s. 11
9

Przejażdżki po Wołyniu

- Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1891, (XIX), s. 634-45, 748-57, 831-41, 939-48; XX, s. 50-64, 15b-9, 259-267, 331-41, 454-62
10

Rolie Michał. Z przeszłości. Okręg rowski, starostwo barskie

- Przew. nauk. 1895, s. 36-48, 132-46, 229-39, 329-36, 449-57, 518-24, 632-41, 722-36, 809-29, 917-39, 1033-41, 1113-57