Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Worożba ruskoho dida lirnyka

Zołotowolskij - Dziennik literacki. Lwów 1861, s. 376, 384
2

Значението на народнитѣ умотворения

Б. К. - Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 6, 384-389.
3

Myśli K.

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1897, s. 384
4

Palacki Franciszek

F. H. Lewestam - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1876, I, 384
5

Kirchengeschichte. І

Döllinger J. - Regensburg 1843, 384
6

Cesarski pałac zimowy w Petersburgu

- Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1875, I, 384, 394
7

Typy myśliwskie z gubernii kijowskiej

- Tygodnik illustrowany 1864, II, 376, 384
8

Очеркъ славянской кирилловской палеографіи. (Продолженіе).

Карскій, E. Ѳ. - Варшавскія Университетскія Извѣстія. Варшава 1900. №№ 1-5, 7-9 ~ 89-384.
9

Kronika czeska

Krczek Fr. dr. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1893, s. 329-330, 354, 384-6, 408-9
10

Nad Łabą. (Opis muzeum serbo-łużyckiego)

Parczewska Melania - Biesiada literacka 1896, II, s. 384