Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wybór 20 obrazków, satyr, humoresek i karykatur, p. Zygmunt Światopelk-Słupski

Czechow Antoni - Poznań 1906, 8, s. 148, kor. 1.20
2

Przegląd czeskiej poezyi w ostatnich 20 latach

Arietto Wład. - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 228, 230
3

Roczny przyrost ciała u ludności galicyjskiej między 20 tym a 23-cim rokiem, oznaczony co do Rusinów

Majer J. - Kraków 1878, (II), 3-34
4

Bismark, Rosya i Polacy, szkic polityczny

Piltz Erazm - Pet. 1895, 8, s. 20, kop. 20
5

Brandes o Turgieniewie

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883, nr. 42, s. 20, nr. 43, s. 20
6

Archiwa witebskie i mohylewskie

Antoni J. dr. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 18, s. 15, nr. 19, s. 20, nr. 20, s. 19
7

Refleksye z powodu wojny rosyjsko-japońskiej

Czerkawski Wł. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1905,1, 1*-20*; 3*-26*; II, 5*-24*, 1*-20*
8

Zegarek

Turgieniew Iwan - Lwów hal. 20. (Bibl. Mrówki.)
9

Pieczara Postojny. Kosmos

Syrski S. - Lwów 1877, II, 20
10

Murawiew

- Kwartalnik historyczny 1906, (tom. 20), 520-8