Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Přehled ňovějši literatury cyrillo-methodějské

Vašica J. - Hlídka Literární XL (1923), 385-392, 433-438, 438-497
2

Zygmunt Rościszewski

- Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 22 ~ 438-439.
3

Tupy Eugiusz

Czesław Jankowski - Muz. 1881, I, 438-42
4

Adam Kisiel

Bartoszewicz Jul. - Tygodnik illustrowany 1860, II, 413, 429, 438
5

O handlu Rosyan futrami

- Dziennik wileński. Wilno. 1823, III, 292, 438
6

Stowarzyszenia kredytu włościańskiego w Rosyi

- Ateneum Warszawa. 1894, III, 438-61
7

Drzeworyty z Płazowa

Е. М. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 4, 437-438.
8

A third list of books

Voynich, W. M. - London, W. 1901. 438, XVII-XXXVIII снимки. 367. Poland and other Slavonic countries - Преимущественно старопечатныя и оч. рѣдкія книги
9

Значеніе драмы Бургграфъ (Burggraf) для германизаціи средней Европы

Р(жига), В. Р. - Варшава. 16. - Зам. P. Papácek. +Sl. Pr. III, 437-438. - Łuž. № 6 - 1 ~ 58.
10

Очеркъ культурной исторіи южныхъ славянъ. III

Смирновъ И. - Казань 1904, 430-438