Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Piosnka ukraińska o Chmielnickim

Rogalski L. - Tyg. wil. 1820, I, 347
2

Schnür-Pepłowski

Prusík, B. - Česká Revue. Praha 1900. IV 3, 347-348.
3

900-lecie Metr. Gnieźnieńskiej

R. W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 18 ~ 347.
4

Odezwa moskiewska do Słowian. (wiersz)

Dydym Olifir - Dziennik literacki. Lwów 1862, s. 347, 355
5

Pisma

Krasiński Z. - Lwów. 1902. 8°. tt. I - IV (z życiorysem przez S. Tarnowskiego). LVII, 359; 409; 347; 319.
6

Konstytucya w Rosyi

- Świat słowiański 1907, I, 463-6, II, 62-5, 271-6, 347-52. 3372
7

Oblężenie Kamieńca w powieści i historyi

Sternal Tad. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1889, s. 347, 360. 377
8

Milczenie. Dzwony na trwogę, p. Włoczyński Jan.

Andrejew Leonidas - Chim. 1902. II, (t. VI), 347-72
9

Podróż do południowych krajów Rosyi

- Dziennik wileński 1815, I, s. 49, 253, 343, 452, 523; 1827, X, 195, XII. s. 347
10

O pierwszej Dumie

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 241, 264, 275, 288, 300, 313, 324, 336, 347, 353, 399, 362