Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Pogląd na dzieje literatury rosyjskiej

- Czas, 1876, nr. 145-148
2

Wyznanie Jereja, (streszczenie pracy: Opisanije sielskoho duchowienstwa)

- Wiadomości polskie 1859, s. 148, 160, 159
3

Z literárních drobných studií. (Рец.)

Arbes, J. - Lumír. Revue pro literaturu, umění a společnost. Praha. 1901. XXIX 12, 146-148.
4

Pamiątki polskie w Paryżu

Mickiewicz, W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 2, 8 ~ 25-26; 145-148.
5

Kwestya autentyczności rękopisu królodworskiego i zielonogórskiego

- Muz. 1888, s. 148-58
6

Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyślu

Lewicki Anatol - Przemyśl 1881, 8, s. 148
7

Polskie i czeskie klejnoty koronne

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 142, 148
8

Руски археологически конгресс

Ц. Б. - Български Прегледъ. Списание за наука, литература и общественъ животъ. Дружеството «Общи Трудъ» 1900. VI 1 1889, 148-154.
9

Nowe dzieła i pisma peryodyczne czeskie

Kraszewski - Athenaeum. Wilno 1841, IV, 148-51
10

. Wspomnienia Czarnogórskie. (Dodatek do Wędrowca)

Turkawski Marceli - Warszawa 1880, 8°, s. 148 i mapa, kop. 50