Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bronisław Grabowski

Prusík, B. - Česká Revue. Praha 1900. IV 4, 463-464.
2

Kollar Jan.

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1852, (t. 14), s. 463-8
3

Klechdy podlaskie

Miłkowski Stan. - Biblioteka warszawska 1858, I, 463-79
4

Konstytucya w Rosyi

- Świat słowiański 1907, I, 463-6, II, 62-5, 271-6, 347-52. 3372
5

Literatura rusińska. (luźne wiadomości)

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1888, s. 7, 56, 248, 428, 463, 487
6

Wycieczka gości polskich do Pragi czeskiej (na wystawę)

Lechita - Nasza przyszłość 1908, s. 463-5
7

Nieboska i Irydion w przekładzie rosyjskim

Nakonieczny Włodz. - Świat słowiański 1908, I, 463-70, i w odb
8

Z cerkwi rosyjskiej

Szychowski Jan - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1908, IV, 463-6
9

Slovanský sjezd v Prahe roku 1848.

Škultéty, J. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1901. XXI 8, 9, 11, 452-463; 523-526, 658-674.
10

O dřevním Velehradě

Christin J. - Komenský. Časopis pro učitele základní školy. Brno. II (1874), 446-449, 463-475, 480-483