Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Казанская лингвистическая школа. (1875 - 1939).

Богородицкий В. А. - Труды МИИФЛИ, т. 5, 1939, с. 265-295.
2

Otwarcie teatru

- Dziennik poznański 1883, nr. 265, 266, 268
3

Stanisław Konarski 1700-1900.

Zahorski, J. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 40-41 ~ 264-265; 289.
4

Krasnohorska Eliza

Dr. Fr. Krezek - Nowa Reforma. Kraków 1897. nr. 265, (przedruk z Gaz. lw.)
5

Rzut oka na literaturę rosyjską (z Balbiego)

- Rozm. warsz. 1827, s. 265, 269, 282, 290, 295, 304, 307
6

Historyczne prawo Polski na Rusi.

Szelągowski Adam - Przegl. nar. 1910, V, 521 43, VI, 265-95 671-705
7

Towarzystwo popierania rusyjskiego przemysłu i handlu

Sokal Emil - Przegl. tech. 1893, s. 265-6, 289
8

Szkice literackie

Zdziechowski, J. - Warszawa 1900. - Рец. I. Pawelski. Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV 2, 264-265.
9

Pierwotna germanizacya Słowian pomorskich

Kochanowski J. - Biblioteka warszawska 1897, I. 137-56, 265-92
10

Pierwszy książę Bułgarów

Lipnicki Eug. - Przegląd polski 1894, III, 237-61, 554 -81