Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Nasza mołytwa, pisń narodna. Dzień. lit. 1861, s. 312.

2

Malinowski

Jagić, V. - Archiv für slavische Philologie 1899 XXI 1-3, 311-312.
3

Z Pragi

Rudzka J. - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1900, s. 138, 280, 312, 392
4

Typy bułgarów

Kopernicki - Tygodnik illustrowany 1873, II, 250, 303; 1874, I, 56. 312, 372, II, 56
5

Rycerze przy grobie Chrystusa

Łopaciński. H. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 5, 311-312.
6

Kawiarnie prazkie, szkic z publ. życia czesk

Jelinek - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1882, I, 312, 323
7

Tendencye polityki handlowej księcia Bismarka wobec Rosyi

- Ateneum Warszawa. 1890, IV. 312-26
8

Garczyński i Krasiński. Szkic literacki

Pini, Т. - Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1900. III, 312-334.
9

Законик Стефана Душана цара Српског 1349 и 1354.

Новаковић, С. - Београд 1898, CLIII, 312. - Рец. M. Rešetar. Byz. Z. VIII, 684-686.
10

Sicze zaporoskie. (Ocena rosyjskiej pracy Ewarnickiego)

Darowski Ad. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1889, s. 301, 312, 331