Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 11026 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Panslawizm i dążność słowiańska

- Rok 1844, III. 61, IV. 83
2

Testament, p. S. R.

Czech Świętopełk - Biesiada literacka 1882, I, 348, 364
3

Bośnia i Hercegowina

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1828. s. 351-7, 364-6
4

Hercegowina

Olendzki W. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875. II. 364 369
5

Dunia, pow iastka czarnogórska, p. D. Królikowski

Matavulj Symo - Literatura i sztuka, 1909, s. 364
6

Hamlet powiatu Szczygrowskiego

Turgieniew Iwan - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1870, s. 356, 364, 372, 379, 387
7

Szesnaście lat na Sybirze

Deutsch Leon - Lwów 1905, 8, s. 364
8

Wspomnienie wystawy etnogr. Pokucia w Kołomyi

Turkawski Marceli - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1881, I. 342, 364. 379, 388, 404
9

Czesi na Wołyniu. Wykaz Czechów sprawosławionych w ciągu lat 1888-1890, fol., k. 1.

- Toż. Wiśniewski A. Czesi na Wołyniu. Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1889, s. 352, 364, 412.
10

Pan Tadeusz na czeskie tłumaczony. Początek ks. I.

Krasnohorska Eliszka - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 274, 364