Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przyj. ludu 1842, nr. 25.

Aleksy Michałowicz
2

Pogrzeb dziecka na Ukrainie. +Kł. 1874, I, 25.

3

Kartka z dziejów literatury małoruskiej. (z powodu 25-letniej rocznicy literackiej działalności Józefa Fed’kowicza)

Wł. Ma*** - Nowa Reforma. Kraków 1886, nr. 152, 153
4

Listy czeskie. (Czego chcą niemieccy wrogowie Czech. Rozpołowienie Czechii. Zakaz policyjny, wzbraniający uroczystego pochodu na 25-letni jubileusz praskiego Sokoła)

Gabler Dr. - Ateneum Warszawa. 1887, III, 273-308
5

Obchód po męczennikach za wolność rosyjku w r. 1826 poległych, odbyty w 15 rocznicę ich śmierci, d. 25 lipca 1841, w Londynie

- Poitiers 1841. 8, str. 15 - (Są tu mowy: Mazziniego, J. Morrisa i t. d.).
6

Na progu ćwierćwiecza. Z czasopisma Oświata. (Z powodu 25-lecia istnienia czasopisma czesk. »Osveta« o tym piśmie, oraz podany spis art., tam drukowanych, a dotyczących rzeczy polskich)

Krček Fr. - Gaz. nar. Lw. 1894, nr. 275
7

Listy Rusina

- Poznań 1850, 8°, s. 25
8

Przesądy Białorusinów

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 25
9

Sbierajme!

Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 2, 25.
10

Podróż po Ukrainie

- Pow. pam. 1835,1. s. 416-25