Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10578 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Słowianie! Baczność! Art. z 142 i 143 nr. Narodnich Listów, wykazujący, że pobratymcy, widząc prześladowanie Polski, przejrzeli na oczy w stosunku do Rosyi)

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864, nr. 33, 34
2

Roczniki kapłańskie

- Lwów 1891. s. 280-4
3

Słowianie

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 187
4

Echa słowiańskie

Magiera Jan - Szkoła 1906, s. 135-7, 142-3, 150-2, 174-6, 304, 326-8, 334-6
5

Wielka dydaktyka Komeńskiego

Sz. Tarasiewicz - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1883, s. 142-3, 353
6

Hezyod, p. Br. Grabowski

Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida) - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1884, s. 142
7

Bilans czeski za rok 1907.

Magiera Jan - Świat słowiański 1908, I, 142-7
8

Polskie i czeskie klejnoty koronne

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 142, 148
9

Koresp. Ze słoweńskiej Styryi

- Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1894, s. 666-7; 1896, s. 215; 1907. s. 414; 1908. s. 20-1, 62-3, 142, 189
10

Bułgaria i Bułgarzy, zarys historyczno-etnograficzny

Grabowski Br. - Ateneum Warszawa. 1876, I, 330-82, 633-51; II, 142-68, 386-403