Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Krzemiński, S. Wisłocki

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki. Warszawa 1900. № 34 ~ 402-403.
2

Sekciarstwo w Rosyi

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 402
3

O smíšených krajích českého jihu

Hubka, A. - Osveta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Praha 1900. XXX 5, 389-402.
4

Od Słuczy do Bohu.

Chłopicki E. - Tygodnik illustrowany 1887, I, 299, 319, 339, 351, 370, 402
5

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)

- Tygodnik petersburski 1836, s. 395, 402, 422, 457
6

Wystawa środkowo-azyatycka w Moskwie

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1891, s. 358, 365, 402
7

Szafarzyk, Pavel Josef

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 385, 402, 415
8

Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny

Grabowski Tad. St. - Świat słowiański 1909, I, 396-402
9

Rusałka, p. M. Wyslouchowa

Świetla Karolina. (Mużakowa Joanna) - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1899, (VII), 386, 394, 402, 410
10

Historya starożytnej literatury rosyjskiej. Rec. P. Dubrowski

Szewyrew - Biblioteka warszawska 1847. II. 402-15