Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10422 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Lužicko-srbská literaturar. 1899.

Černý, A. - Slovanský Přehled. Praha 1900. II 10, 480-484.
2

Религіозная жизнь и нравы греко-восточныхъ славянъ. (Изъ исторіи Грековосточной церкви отъ паденія Константинополя до настоящаго времени).

Лебедевъ, А. П. - Богословскій Вѣстникъ. Московская Духовная Академія. Св.-Тр. Серг. Лавра 1900. №№ 7, 8 ~367-384; 484-506.
3

Die Einfälle der Goten in das römische Reich bis auf Constantin

Rappoport, B. - Leipzig 1899, 138. - Зам. F. Vogel. Historische Zeitschrift. (Begründ, von H. Sybel). Herausg. von F. Meineke. Neue Folge. München und Leipzig. 1900. XLIX 1, 483-484.
4

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
5

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
6

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
7

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
8

Słów kilka o kilku słowach (kilka rzutów o Słowianach)

Ź. - Tygodnik petersburski 1840, s. 104-5, 120-2
9

Rys historyczny oświecenia Słowian

Tyszyński Aleks. - Warszawa 1841, 8°, s. 142 - Odb. z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
10

Ladowid i Miliada, czyli początek Kijowa. Obraz Słowian V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du Cinquième siêcle)

Rassumowski - Warszawa [1826] 8°, s. 99