Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12703 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Uwagi o Słowianach w 9, 10 i 11 stul.

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, I, 93, 100, 104
2

Polsko-czeska granica językowa

Nitsch Kaz. - Świat słowiański 1907, I, 201-11. Toż w odb. 8°, s. 11
3

Wiec Rusinów we Lwowie dnia 30 list. 1880.

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, 11,608-11
4

Opisanie pierwszej wystawy publicznej wyrobów rękodzielniczych rosyjskich w Petersburgu r. 1829. Z Dziennika wileńskiego, 1829. nr. 9, 10 i 11.

Kumelski Norbert - Wilno 1830, 8", s. 239
5

Piśmiennictwo rosyjskie, (o Tołstoja tylko)

Czesław Jankowski - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899. I. nr. 10, s. 13, nr. 11, s. 11
6

Rosya

- Dziennik poznański 1882, nr. 11
7

Słowiańszczyzna i Polska

- Narodowość 1842, cz. IV, s. 9-11
8

Slovanské starožitnosti

Niederle, L. - Praha. I 1, 1901. - str. 24.: Зам. Sl. P. XXI 11, 678-679. - Č. R. V 2, 153-154. - Č(erný). Sl. Pŕ. IV, 106. - K. Jireček. Osv. XXXI 12, 1131-1132. - A. K(oblar). I. M. D. Kr. XI, 201 - 202. - Luž. № 11-103.
9

Neue Militärdiplome des Museums zu Sofia

Bormann, E. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 1900. III 1, 11-32.
10

Garszyn Wsiewołod

- Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888. nr. 41. s. 11