Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10291 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Nauczyciel, p. Gabryel Wędrychowski

Czechow Antoni - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1902, nr. 147
2

Zapiski o powstaniu polskiem 1863-64 r. i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., p. K. J. T. J. tom. III.

Berg M. W. - Kraków 189S-1899. 8. s. 334, 415, 474, kor. 16 - Toż. część I-X Bibl. dzieł wybór. War. 1906, 8, kop. 50. Tom. 10. s. 167, 188, 149. 131, 131. 115, 117, 147,147,147, 147, 137.
3

Ustawa wekslowa rosyjska

Kuratow Marek - Warszawa 1905, 8°, s. 147
4

O pochodzeniu Słowian

Jelski A. - Wieniec 1872, I, 147
5

Słownik słowiańsko-polski

(Lewicki Józef) - Lwów 1839, 8, s. 147 - Malinowski Ksaw. Do szanownych wydawców słowiańsko-połskiego słownika. Biblioteka warszawska 1856, II, 175-85.
6

Słowianizm

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 147
7

Z przeszłości słowianofilstwa w Polsce

Kołodziejczyk Edmund - Świat słowiański 1909, I. 261-3, II. 45, 147, 306, 380
8

Vrchlicki Jarosław

M. K(onopnicka) - Świt. Pismo tygodniowe illustrowane. Warszawa 1885, I, 147, 156, 163, 171, 181
9

Z Pieśni, p. Miriam

Neczas M. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, I, 147
10

Głupi Janek

Neruda Jan - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1888, s. 147-8