Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10291 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Mikołaj I.

- Dziennik pozn. 1896, nr. 164, 167
2

Cmentarz p. Syrokomla

Nikitin - Pismo zbiorowe wileńskie 1862, s. 127;
3

Słowianie

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1839 II, 401
4

Lekcye publiczne o Słowianach

Śrezniewski J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 127-41
5

W kwestyi niemiecko-słowiańskiej

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1850, nr. 127
6

Bracia czescy w dawnej Polsce

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1835, I, 127, 130
7

Rukovět’ konversace czesko-polské, podręcznik rozmów czesko-polskich

Hora F. A. - Praha 1887, 8, s. 127, kor. 1.60
8

Brożik Wacław, np. Hus B.

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1885, s. 127
9

O łączności z wychodźtwem Słowaków

- Przegl. emigr. 1893, s. 127
10

Z dziejów mistyfikacyj literackich. Rzecz o tym przekładzie

Dr. Józef Tretiak - Gaz. lwowska 1888, nr. 127