Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 9306 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

«Kościelisko» niedokończony poemat S. Goszczyńskiego. (Рец.)

Wasilewski, Z. - Kurjer Warszawski. Варшава. 1900. № 296-298.
2

Łupicha-Kupicha

Kucz, M. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 3, 298,
3

O mene krman (slovenský jazyk, živá starina).

Šk. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 6, 298-299.
4

П. Поповић

Стојановић, Ив. - Нова Искра. Ред. Р. Одавић. Београд. 1900. № 10 ~ 293-298.
5

Bronisław Trentowski (1807-1869). Szkic biograficzny

Wróblewski, K. - Lwów 1899. - Рец. S. Kobyłecki. Przegląd powszechny. Kraków 1900. I, 297-298; A. P.: Przegląd Polski. Kraków 1900. № 9 ~ 325.
6

Z Wycieczki na Mazowsze Pruskie

Smólski, S. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV, 113-130; 284-298; 385-398.
7

W pięćsetną rocznicę. Kilka słów niepodległych

Waliszewski, K. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 22 ~ 295-298.
8

Iz pisem Jurja Šubica. Ob desetletnici njegove smrti

Šubic, I. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 33-39, 96-100, 173-180, 298-303, 423-431, 572-577, 644-646, 668-673.
9

Дѣдо Никола. Приготовяванието въ Търново въстание въ 1856 год

Кисимовъ, П. - Българска Сбирка. Списание за книжнина, исторически и общественни знания. 1900 VII 4, 5, 215-228; 287-298.
10

Historya Słowian. I. Kraków 1888, VIII + 532, II

Bogusławski, E. - Kraków i Warszawa 1899, 516. - Рец. A. Brückner. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 298-304; E. Majewski. Swiatowit, rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. Warszawa 1900. II, 174-176; отвѣтъ Брюкнеру на его рецензію. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 734-741; Зам. A. Brückner. A. S. Ph. XXII 1-2, 242-244; J. Gajsler, Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. № 27 ~ 249-250.