Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kbs lieferte 8334 Treffer
1

Z Białej Rusi.

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 4
2

Z Mohylewa nad Dnieprem

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1873, I, 86, 203
3

Z gubernii mohylewskiej

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1873, I, 141
4

Listy z Białorusi

Suryn Fel. - Tygodnik illustrowany 1872, II, 146, 152; 1873, I, 151, 174
5

Listy o Białej Rusi. Przyroda i mieszkańcy. O przemyśle

Podbereski Romuald - Tygodnik petersburski 1844, s. 470, 482, 489
6

Ruch oświatowy na Białej Rusi i Litwie

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 5
7

Na Białej Rusi, wiersz

Gomulicki Wiktor - Tygodnik illustrowany 1908, II, 555
8

Muzeum W. Fiedorowicza

Szukiewicz Woj. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1900, s. 305-7
9

Społeczeństwo polskie na Białej Rusi.

Pobóg Stan. - Przegląd polski 1893, II, 281-313, 565-93
10

Przyczynek do sprawy szkół ludowych na Białorusi

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 3, s. 5