Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 1248623-1 lieferte 216 Treffer
51

Odgłosy ze Słowaczyzny

Smólski G. - Świat słowiański 1908, II, 886-906
52

Stosunki etnograficzne na Spiżu

Krotoski Kaz. - Świat słowiański 1908, I, 338 -56
53

Trzy lata z życia Słowaczyzny. 1848-1861-1907.

Zawilirfski R.; K. F. - Świat słowiański 1907, II, 367-385
54

Paweł Országh

R. Zawiliński - Świat słowiański 1909, I, 67-72
55

Slovak-slovensky

- Świat słowiański 1910, I, 263-6
56

Głos angielski o Słowacy. (Watson : Racial problems in Hungary)

B. K. - Świat słowiański 1909, I, 342-6
57

Serbowie łużyccy w r. 1904.

Zawiliński Roman - Świat słowiański 1905, I, 474-8
58

Łużycki przekład pieśni "Jeszcze Polska" z r. 1842.

- Świat słowiański 1910, I, 40-1
59

Ciszyński Jakób. np. Ułaszyn Henryk

- Świat słowiański 1906, II, 403-415
60

Bizantynizm w dziejach południowej Słowiańszczyzny

Grabowski Tad. St. - Świat słowiański 1909, I, 396-402