Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Historya lieferte 2009 Treffer
31

Słowianie, wyjątek z rozprawy hist.

L. B. J. - Biblioteka warszawska 1842, IV, 280-314, 445-85
32

Lekcye publiczne o Słowianach

Śrezniewski J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 127-41
33

Słowiański narodopis, p. z czes. Piotr. Dahlmann

Szafarzyk - Wrocław 1843, 8°, s. 234; - Treść, Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, 8. 185-93.
34

Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian

- Rok 1843, III, 32
35

O pierwszych zaborach Wariagów na ziemi lachickiej i o grodzie czerwieńskim

Stadnicki Kaz. - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1843, V, 116-52; VI, 115-50; 1844, IX, 102-51
36

Rozbiór dzieł Haxthausena i Fabriciusa o Słowiańszczyźnie

Maciejowski W. A. - Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1844, nr. 1-2
37

Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach

Maciejowski W. A. - Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1844, nr. 34
38

Rozbiór dzieł Kaspara Zeussa i Hermanna Müllera o Słowiańszczyźnie

Maciejowski W. A. - Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1844, nr. 47
39

Bałtyckie Słowianie w badaniach początkowych z historyi powszechnej

Pietraszewski Balt. - Warszawa 1845, 8°, s. 384
40

Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1846, (III), s. 209-70, 273-86