Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Etnografia lieferte 988 Treffer
11

Obyczaje pierwotnych Słowian

Szajnocha Karol - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1847, I, 500-14, 594-602;
12

Zarysy z życia Słowian (O pogrzebach)

Grajnert Józef - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 33, 35, 37, 44; 1864, nr. 30
13

Małżeństwo i śluby u Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 23
14

Zajęcia domowe i ubiory dawnych Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 24
15

Wile (fantastyczne postacie ludów słowiańskich z podań ludowych) p. z chorw. Adam Maszewski

Kukulewicz J. - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1866, nr. 11
16

Uroczystość Kupały. Obchód kolendy u Słowian

Stecki T. J. - Kronika rodzinna 1871, s. 375
17

Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę. I. Rusałki

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1871, s. 259, 266, (przekł. z rosyjskiego)
18

Pokłosie (zbiór prac ogłoszonych w obcych językach w ciągu lat 1869-1871 o etnologii ludów słowiańskich

Callier Edmund - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 35
19

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski

Tworkowski Fr. - Warszawa 1873
20

Obrzędy religijne dawnych Słowian

B. M. Poh - Ogn. dom. 1875, s. 394, 401