Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Smólski G lieferte 20 Treffer
11

Ze Słowaczyzny

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 31, 34
12

Słowianie korątańscy

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 40
13

Z Karyntyi. (Opis Celowca)

Smólski G. - Dziennik poznański 1893. nr. 203
14

Nieco o Słowieńcach

Smólski G. - Dziennik poznański 1905, I, nr. 117
15

Koresp. z Tryestu

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883. nr. 30, s. 7
16

Z Karyntyi

Smólski G. - Nowa Reforma. Kraków 1893, nr. 202
17

O Kaszubach nadłebiańskich

Smólski, G. - Wisła. XV, 1901, 153-172, 321-339.
18

Wśród Kaszubów

Smólski, G. - Kościół i klasztor w Oliwie. Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1901. № 37. 730-731.
19

Z podróży na Pomorzu

Smólski, G. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1901. XXXIX, 132-133; 144-145; 196-197; 237; 244-245; 269-272.
20

Na świętej wyspie Lechitów

Smólski, G. - Miesięcznik Kurjera Polskiego. Red. L. Straszewicz. Warszawa. 1900. I, 1-45.