Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Koneczny Feliks lieferte 22 Treffer
11

Rozstrój polityczny u Czechów

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1909, I, 178-99
12

Spór polsko-czeski na Śląsku

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1905, II, 180-191
13

Czesi a Słowacy

Koneczny Feliks - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1902, nr. 18
14

Czesi i Słowieńcy wobec nowej ery słowiańskiej

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906. II, 26-32
15

Rosya i Austrya. (o anneksyi Bośni)

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1908, II, 1019-24
16

Propaganda zgody z Rosyej

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1905, II, 259-73
17

Czego chce rząd rosyjski

K(oneczny) Feliks - Świat słowiański 1906, I, 1-7
18

Swary u ni wersyteckie we Lwowie

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, I, 225-33
19

Z powodu artykułu Iwana Franki (w styczniowym literaturno-naukowym Wistnyku)

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, 1, 45-53
20

Polak na Rusinów wyrzekający

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, I, 289-93