Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 14594 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
101

Cyrill a Methody

Korotyński W. - Tyg. powsz. 1885, 494, 541
102

Po tisíci letech. Několik slov ze života apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda. S dodatkem: Oslava 6 dubna v zahraničních zemích slovanských

Perina F. - Praha 1885
103

Sv. Cyrill a Methoděj

Kodym F. - Praha 1885 (pro mládež)
104

O sv. Cirillu a Methodu

Václavek M. - Budečska Zahrada 1885
105

Sv. Cyrill a Methoděj, apoštolove a patronové slovanští

Krch H. - Nový česko-moravský Posel (kal.) I, Přerov 1885
106

Apoštolově slovanští sv. Cyrill a Methoděj, jejich život a osudy církve slovanské na Moravě a v Čechách

Pravda H. - Praha 1885 - Рец. - HL. II (1885), 67; Polívka J. - Athen. III (1886), 18; - ЦВк. 1885, № 20=ИСБО. II (1885), 301-302.
107

Věrozvěstově národů slovanských sv. Cyrill a Methoděj. Upomínka na rok 1885, kterou mládeži a lidu našemu napsal..

Krkonošský F. - Bratislava 1885 - Рец. - ЦВк. 1885, № 20, 336 = ИСБО. II (1885), 300.
108

Životopis sv. Cirilla a Methoda

Krkonošský F. - Brno 1885
109

Sv. Cyrill a Methoděj

Krkonošský F. - Zlaté Klasy, Písek 1885, 3-22
110

Životopisný nástin sv. bratří Cyrilla a Methoděje

Utíkal F. - Olomouc 1885