Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs01521
AutorG. Smólski
Titel

U największego poety słowackiego. Ogłoś z gór orawskich

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1908, nr. 187
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Słowacy
Historya literatury
Hwiezdosław
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 1521, s. 71-76
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poezye Słowackiego, p. O. Mokry. Rec. / Jelinek Ed.
Z nad Wagu słowackiego
O wpływie języka słowackiego na polskie gwary / Zawiliński Roman
Listy Juliusza Słowackiego. Рец. Hodi
Nieznane listy J. Słowackiego / Méyet, L.
Pan Tadeusz Juliusza Słowackiego (Z okruszyn po wielkim poecie). / Tr. W.
Listy z Czech. (Słowackiego Mazepa w Pradze. Wystawa obrazów. Poselstwo Brożika. Z jego życia. Siemiradzkiego "Pochodnie". Pieśń czeska i franc. Z ruchu literac.) / Jelinek Edward